Utajärvi

PL 18, 91601 Utajärvi, Laitilantie 5, Puh 08-551 0111 ja fax 08-542 1278

Info-piste: puh 08-551 0111, 542 2575, fax 08-542 1278

Noin 3500 asukkaan, 1738 neliökilometrin ja 1674 maaneliökilometrin kunta Pohjois-Pohjanmaalla Oulun läänissä Oulujoen keskijuoksulla 58 km Oulusta ja 125 km Kajaanista valtatie 22:n varrella. Kunnan eteläosassa on Rokuanvaara. Asutus on keskittynyt etelään, Oulujoen varrelle.Kirkonkylän taajamassa on noin 1000 asukasta. Utajärvi on jo vanhastaan tervanpolttajistaan ja koskenlaskijoistaan tunnettu pitäjä. Nykyisin Utajärven vahvuutena pidetään monipuolista elinkeinorakennetta ja hyviä palveluja. Pääelinkeinona on maatalous. Utajärvellä sijaitsevat suuret erämaiset suojellut suoalueet. Oulujoki ja Kiiminkijoki ovat tärkeä osa matkailu-Utajärveä. Kiiminkijoki on yksi saalisvarmimmista taimenjoista Suomessa. Utajärvellä on Oulujoki Oy:n Utasen, Pällin ja Ala-Utoksen voimalat. Yrityksiä Utajärvellä on noin 167 kpl. EU-tukialue 6.

Ks myös Oulujoki ja Kiiminginjoki

Puukirkko (1762, H.Väänänen)

Gneissi-Utajärvi, kivimyymälä, kivihiomo sekä upea "Maapallon aikapolku"

Merilän kartano, puh 08-542 1128, fax 08-542 1123

Kurttilan mökkimajoitus, puh 08-542 4144

Rokuan hovi, puh 08-542 4600, 542 7613

Rokuan kuntokeskus, puh 08-542 3100, fax 08-542 4850, mm. luonto-ohjelmapalveluja

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää konkarit.net - Koulutusalan konkarien verkko