Suomi9000 sisällysluettelo

Ahvenanmaan maakunta

Ahvenanmaan maakunta

Itsehallinnollinen (Ahvenanmaan ensiksi takuulaki vuodelta 1921 ja myöhemmin sen kumonnut itsehallintolaki vuodelta 1951 ovat yksi Suomen perustuslaeista, jota ei voi muuttaa kuin perustuslain säätämisjärjestyksessä ja Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksella) maakunta ja lääni Suomen lounaissaaristossa. Ahvenanmaan maakuntapäivien 30 jäsentä valitaan joka neljäs vuosi pidettävillä vaaleilla. Äänioikeutettuja ovat Ahvenanmaan kotiseutuoikeuden omaavat vähintään 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Maakuntapäiviä johtaa maakuntahallitus ja maakuntapäivien valitsema maakuntaneuvos. Valtakunnan hallinnolle pidätetyt asiat hoitaa lääninhallitus.

Ahvenanmaa on itsehallintolain mukaan ruotsinkielinen ja maakunnassa saavat kiinteistöjä omistaa vain Ahvenanmaan kotiseutuoikeuden omaavat henkilöt. Kotiseutuoikeuden saa syntymän perusteella lapsi, jonka vanhemmilla on kotiseutuoikeus, sekä hakemuksen perusteella yleensä vähintään viiden vuoden ajan Ahvenanmaalla asunut ruotsin kieltä osaava Suomen kansalainen. Ahvenanmaalaiset on vapautettu asevelvollisuuden suorittamisesta. Maakunnalla on oikeus käyttää omaa lippuaan ja vuodesta 1984 maakunta on myös julkaissut omia postimerkkejään. Kirkollisesti Ahvenanmaa on kuulunut vuodesta 1923 lähtien Porvoon hiippakuntaan.

Noin 25 000 asukasta ja 1552 neliökilometriä (0,5%), 1 527 maaneliökilometriä, vettä 25 neliökiometriä. 23 600 asukasta, joista ruotsinkielisiä noin 95 %. Asukastiheys 16 as/km². Pääkaupunki on Maarianhamina , jonka lisäksi maakunnassa on 15 muuta kuntaa. Ahvenanmaa käsittää pääsaaren sekä yhteensä yli 6500 saarta ja luotoa. Pääsaarta lukuun ottamatta metsäkasvillisuus on hyvin vähäistä. Pääelinkeinot ovat maatalous ja kalastus sekä matkailu ja varustamotoiminta. Ahvenanmaalla on oma lippunsa ja vuodesta 1984 omat postimerkkinsä sekä oma edustus Pohjoismaiden neuvostossa. Ahvenanmaan maaherraksi nimitettiin Henrik Gustafsson marraskuun 1982 alusta.

Ålands landkapsstyrelse, PB 60, 22101 Mariehamn, tel. (018) - 25 000

Valtuustopaikat (1992) : ei-sos 144, sos 15, muut (ei puolueita) 59

Ks. Länsstyrelse i landskapet Åland

Landskapsstyrelsen i landskapet Åland

Ahvenanmaan maakunnan muuttovoitto +, muuttotappio - viisivuosittain:

1970-75 1976-80 1981-85 1986-90 1991

+903 +729 +366 +339 +87

Ahvenanmaan kunnat:
Brändö Eckerö Finström Föglö Geta Hammarland
Jomala Kumlinge Kökar Lemland Lumparland

Maarianhamina Saltvik Sottunga Sund Vårdö

Ks myös

Aluejaot , Kaupungit , Kuntatietoa , Liikunnan osoite- ja yhteystiedot , Läänit ja Verohallitus ja lääninverovirastot

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia