Suomi9000 sisällysluettelo

Suomen huoltotaseet

Suomen huoltotaseet

Suomen huoltotase v.1993:

milj.mk %

BKT markkinahintaan 471 443 78

Tavaroiden ja palvelusten tuonti 132 534 22

Kokonaistarjonta 603 977 100

Tavaroiden ja palvelusten vienti 159 942 26

Kulutusmenot 381 243 63

yksityiset 268 350

julkiset 112 893

Kiinteän pääoman bruttomuodostus 71 298 12

yksityinen 57 831

julkinen 13 467

Varastojen lisäys ja tilastovirhe -8506 -1

Kokonaiskysyntä 603 977 100

josta kotimainen kysyntä 444 035

Huoltotaseen määrän muutosennuste (%):

Määrän muutos, %

Huoltotase 1994 1995 1996 1997

Yksityinen kulutus 1,8 4,0 3,0 3,0

Julkinen kulutus -0,6 0 0 1,0

Investoinnit -2,2 13,0 13,0 10,0

Vienti 12,5 8,0 5,0 6,0

Tuonti 12,6 11,0 10,0 7,0

BKT 4,0 5,5 4,0 4,0

Ks. myös Ks. myös Huoltotase ja Muut talousennusteet

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia