Suomi9000 sisällysluettelo

Sosiaalimenot

Sosiaalimenot

Sosiaalimenot 1991 % muutos ed.vuodesta, %

Bruttomenot (Mmk)

Käyttötarkoitus:

Lapset ja perheet 21 937 13,8 +9,3

Sairaus ja terveys 43 845 27,5 +3,0

Työttömyys 13 407 8,4 +81,3

Vanhuus ja vammaisuus 72 413 45,4 +6,1

Muu sosiaaliturva 3 028 1,9 +17,6

Hallinto 4 846 3,0 -4,6

Sosiaalimenot yhteensä 159 475 100 +9,3

Sosiaalimenojen rahoituksesta oli1991 valtion osuus 32,2 %, kuntien 15,9 %, työnantajien 41,0 %, vakuutettujen 7,1 % ja käyttäjien osuus 3,8 %. Sosiaalimenojen osuus bruttokansantuotteesta oli 1991 31,7 % (1977 22,9 %).

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia