Suomi9000 sisällysluettelo

Matkailumaat ja matkailijat

Matkailumaat ja matkailijat

Maailman matkailijoiden määrä on vuosittain yli 280 - 300 miljoonaa, joista noin 70 % ja runsaat 200 miljoonaa matkailijaa käy vuosittain Euroopan maissa. Yhdysvaltain ja Kanadan yhteisosuus maailman matkailijoista on noin 12 % sekä Kaakkois-Aasian ja Kaukoidän matkailijamäärä on noin kymmenesosa kaikista matkailijoista. Selvää on, että Kiinan osuus tulee huomattavasti nousemaan jo aivan lähivuosina ja maa kiilaa itsensä pian johtavien matkailumaiden joukkoon.

Viime vuosina noin 40-50 maassa on käynyt vuosittain yli puoli miljoonaa turistia.

Eniten matkailijoita on käynyt Ranskassa, Espanjassa, Italiassa ja USA:ssa, joiden matkailijamäärät ovat vuosittain yli 20 miljoonaa. Hyvin merkittäviä matkailumaita ovat olleet myös Itävalta, Kanada, Iso-Britannia ja Saksa.

Tärkeitä matkailumaita ovat lisäksi Sveitsi, Kiina, Belgia, Unkari, Romania, Bulgaria, Kreikka. Sitten tulevatkin jo Ruotsi, Tanska, Portugali, Meksiko ja Singapore. Entisten Neuvostoliiton ja Jugoslavian uusien maiden merkitys tulee kasvamaan niiden rinnalle olojen vakiinnuttua.

Entisten Neuvostoliiton maiden välinen matkailuvirta on hyvin merkittävä osa koko maailman matkailijamääristä eikä se ole näkynyt aikaisemmissa tilastoissa "kotimaanmatkailun" luonteensa vuoksi.

Matkailijaosuuttaan pyrkivät kohottamaan myös Suomi, Norja, Irlanti, Turkki, Lähi-Idän maat, Pohjois-Afrikan valtiot, Kauko-Idän maat, Keski- ja Etelä-Amerikan ja Karibian valtiot sekä Australia ja Uusi-Seelanti.

Matkailijoiden tärkeimmät lähtöalueet ovat korkean elintason maita. Niistä tärkeimmät, joiden kummankin osuus erikseen maapallon turistivirrasta on noin viidennes, ovat Saksa (43-45 miljoonaa lähtijää yksin entisen Länsi-Saksan alueelta) ja Yhdysvallat.

Saksalaisturistit matkaajat etenkin Ranskaan, Itävaltaa ja Italiaan, mutta heti neljäntenä tulee Pohjoismaat yhdessä ennen Isoa-Britanniaa, Sveitsiä, Espanjaa, Jugoslaviaa ja muita maita.

Saksa tulee säilyttämään lähivuosinakin ykkössijansa lähtijämaana.

Suuria lähtijämaita ovat myös muut läntiset teollisuusvaltiot, Japani ja Pohjoismaat. Tshekinmaa, Venäjä ja muut IVY-maat ovat lisäksi merkityksellisiä lähtijämaita, mutta niiden matkailijat liikkuvat etupäässä näiden maiden kesken sekä eräiden niiden naapurimaiden välillä.

Osuuttaan lähtijöistä lähtijälukumäärän tai yöpymismäärän mukaan tulevat nostamaan myös Itävalta, Iso-Britannia, Ruotsi, Saudi-Arabia, Ranska, Alankomaat, Norja, Kanada, Italia, Sveitsi, Espanja ja jopa Venezuela.

Matkailun osuus bruttokansantuotteesta on OECD-maissa keskimäärin noin 0,9 %. Merkittäviä poikkeuksia ovat Itävalta (yli 8 %) ja yli 4 %:n osuudella Sveitsi, Kreikka ja Espanja.

Japanissa matkailun osuus on vain 0,1 % BKT:sta.

Vastaavasti Bahamasaarten matkailuosuus BKT:sta on 80 % ja Virginiasaarillakin noin 50 %.

Voidaan puhua myös seuraavista matkailualueista:

1. Pohjoismaat

2. Keski-Euroopan perinteiset matkailumaat

3. Etelä-Euroopan aurinkomatkailumaat

4. Euroopan sosialistiset tai entiset sosialistiset matkailumaat

5. Pohjois-Amerikan primaarinen suuralue

6. Pohjois-Afrikan matkailualue

7. Lähi-Idän matkailualue

8. Karibian alue

9. Kaakkois-Aasian matkailualue

10.Itä-Aasian matkailualue

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia