Pohjois-Pohjanmaa

Nykyisin itsenäiseksi maakunnaksi luettava historiallisen Pohjanmaan maakunnan osa Perämeren rannikon ja Suomen itärajan välissä. Siitä ovat erottautuneet Peräpohjola, jonka nykyään katsotaan kuuluvan Lappiin, sekä Kainuu itsenäisiksi maakunniksi. Pohjois-Pohjanmaa käsittää Oulun läänin koillisosan eli Koillismaan sekä länsi-osan lukuun ottamatta Keski-Pohjanmaahan kuuluvia eteläisiä kuntia.

Pohjois-Pohjanmaan Liitto, Kauppurienkatu 8A, 90100 Oulu, puh (08)-372 944

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää konkarit.net - Koulutusalan konkarien verkko