Suomi9000 sisällysluettelo

Esitteleminen

Esitteleminen

Esitteleminen:

- nuorempi henkilö esitellään aina vanhemmalle, alampiasemainen

korkeampiasemaiselle, mies naiselle ellei mies ole naista

huomattavasti iäkkäämpi tai korkeampiasemaisempi.

- tunnetulle korkeassa asemassa olevalle esiteltäessä mainitaan esiteltävän nimi ja titteli.

- naisia toisilleen esiteltäessä järjestyksen ratkaisee heidän oma tai miehensä asema.

- suurilla kutsuilla esittely tapahtuu oma-aloitteisesti tai tuttavan välityksellä

- esiteltäessä mies aina seisoo, ellei hän ole invalidi, sairas tai hyvin iäkäs.

- henkilö, jolle esitellään, ojentaa kätensä ensimmäisenä

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia