Suomi9000 sisällysluettelo

Ruotsalaisia yhtiöitä Pohjolassa

Ruotsalaisia yhtiöitä Pohjolassa

Ruotsalaisia teollisuusyrityksiä Pohjoismaissa 1.1.1974:

maa pääoma yrityksiä hlöä

Mmk kpl lkm

Tanska 931 31 7 061

Norja 444 24 5 870

Suomi 73 94 12 000

----------------------------------------------

yhteensä 1448 149 24 931

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia