Suomi9000 sisällysluettelo

äitiysraha

Äitiysraha

Äitiysraha on odottavalle äidille maksettava tuki. Äitiysrahaa maksetaan 105 arkipäivältä, jos raskaus on kestänyt 154 päivää (1993). Äitiysraha maksetaan 30-50 arkipäivältä ennen synnytystä ja 55-75 päivältä synnytyksen jälkeen. Tämän jälkeen loma muuttuu vanhempainlomaksi, jolta maksetaan vanhempainrahaa. Äitiysrahan määrä lasketaan työtulojen mukaan. Äitiys- ja vanhempainrahaa haetaan Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistosta tai omasta työpaikkakassasta. Erityisäitiysrahaa voi saada raskaana oleva nainen, joka joutuu jäämään pois työstä siksi, että sikiö muuten altistuisi kem. aineille, säteilylle tai tarttuvalle taudille. Erityispäivärahan saamiseksi tarvitaan työpaikkalääkärin lausunto.

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia