Suomi9000 sisällysluettelo

Luonnon virkistyskäyttö

Luonnon virkistyskäyttö

Mahdollisuuksia luonnon virkistyskäyttöön tarjoavat:

Luonnonpuistot (rajoitettu liikkuminen)

Kansallispuistot (ei liikkumalupaa)

AARNIALUEET

LUONNONHOITOMETSÄT

ULKOILUPUISTOT

ULKOILUALUEET

RETKEILYALUEET

LEIRINTÄALUEET

MAASTOLIIKENNEALUEET

VESIRETKEILYALUEET

muut virkistysalueet

JOKAMIEHENOIKEUDET

kalastus ja kalalammikot

metsästys

keräily

maastoliikunta

hyötyliikunta

luontopolut

safarit

erä- ja selviytymisretkeily

"ramboilu" tms

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia