Suomi9000 sisällysluettelo

Tenojoki

Tenojoki

Tenojoki, Teno, norjaksi ja ruotsiksi Tana, saameksi Teädnu, on Norjan ja Suomen välinen rajajoki Lapissa; 344 km, josta rajalla 255 km. Joki saa alkunsa Lemmenjoen ja Norjan Övre Anarjokka -kansallispuistojen alueelta. Latvajokia Norjan puolelta tuleva Karasjoki ja Inarijoki. Suomen puoleisia sivujokia Utsjoki-joki, Vetsijoki ja Pulmankijoki. Tenojoki laskee Tenovuonoon , Jäämereen Norjassa.

Rakentamaton Teno on Euroopan merkittävimpiä luonnontilaisia lohijokia ja urheilukalastajien tuomat matkailutulot ovatkin tärkeitä jokilaakson kuntien asukkaille.

Teno on Suomen tunnetuin lohijoki. Tenojoesta 1860-luvulla löydetty kulta aloitti Lapin kultaryntäyksen. Utsjoen asutus on tiheintä Tenojokivarressa, jossa sijaitsevat Utsjoen kirkonkylä, Karikagniemi ja Suomen pohjoisin kylä Nuorgam. Alaköngäs on Tenon mahtavin koski lähellä Nuorgamia (kosken pituus on 6km ja putouskorkeus on 25m).

Ks myös Utsjoki

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia