Suomi9000 sisällysluettelo

Talouskehitys

Talouskehitys

Kansantulo henkeä kohti eräissä kehittyneissä maissa OECD-maiden keskiarvoon (100) verrattuna :

Kansantulo OECD-maiden keskiarvosta, %

Maa 1913 1929 1950 1973 1987

Suomi 58 61 73 87 93

Norja 71 80 97 90 114

Ruotsi 81 82 110 106 101

Tanska 101 107 110 100 97

Iso-Britannia 138 117 117 94 90

Ranska 90 96 83 95 93

Saksa 86 79 71 97 93

Yhdysvallat 160 170 180 188 133

Japani 36 43 31 84 96

Oecd-maiden 100 100 100 100 100

keskiarvo

Suomen Pankki nosti 7.8.1986 päiväluottokoron ennätysmäiseen 40 prosenttiin markan ulkoisen arvon vakauttamiseksi. Suomalaiset maksoivat rahastaan vuoden 1989 lopulla Euroopan kalleinta korkoa. Markkinakoron nousu hyydytti asuntokaupan erityisesti pääkaupunkiseudulla niin, että kiinteistönvälittäjät puhuivat lamasta. Pahiten tilanteesta kärsivät pienet rakennusliikkeet ja yksityiset ihmiset, jotka olivat ostaneet uuden asunnon, mutta eivät saaneet vanhaa myydyksi.

Suomen talouskehitystä arvioitaessa on huomioitava viisi osa-aluetta, jotka ovat:

Taloudellinen kasvu ja talouspolitiikka Työllisyys ja tulonjako
Hinnat ja palkat Pääomanmuodostus ja suhdannevaihtelut
Kulutus ja hyvinvointi

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia