Suomi9000 sisällysluettelo

Kiinteät investoinnit toimialoittain

Kiinteät investoinnit toimialoittain

Kiinteiden investointien prosentuaalinen jakauma toimialoittain:

1975- 1986- 1990-

1978 1989 1993

maa- ja metsätalous 7 6 5

teollisuus 21 17 15

energiahuolto 8 4 5

rakennustoiminta 2 2 1

yksityiset palvelut 15 21 21

asuntojen omistus ja vuokraus 33 28 30

muu kiinteistötoiminta 2 9 7

julkiset palvelut 12 13 16

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia