Suomi9000 sisällysluettelo

Esiteanalyysi

Esiteanalyysi

Esitettä eriteltäessä ja suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin tekijöihin:

1.teksti ja sen sisältämä informaatio

2.kuvitus ja sen sisältämä informaatio

3.tekstin ja kuvituksen välinen tasapaino

Tekstin ja kuvien tehtävänä on antaa olennainen tieto palveluista, kohteesta ja

yrityksestä/yhteisöstä

Vahvat kilpailulliset puolet on tuotava esiin

Epätosia ei saa tarjota

4.esitteen tekniset ja ulkonaiset ominaisuudet

koko

muoto

paperilaatu

kuvakoko

karttakoko

laatu

tekstin laatu

5.kieliasu ja tyyli

asiakkaalle sopiva

aiheeseen sopiva

yritykseen/yhteisöön sopiva

useita yksikielisiä

tai monikielisenä

6.kielet (kielet)

7.muut

jakelu

elinikä

kilpailu muiden esitteiden kanssa