Suomi9000 sisällysluettelo

Luonnonvarat

Luonnonvarat

Maapallolla on viimeisen miljoonan vuoden aikana elänyt 80 miljardia ihmistä. Näistä lähes 90 % on saanut toimeentulonsa luontaiselinkeinoista (keräily, kalastus, metsästys), 6 % on ehtinyt saada elantonsa maataloudesta ja vain noin 4 prosenttia teollisuudesta ja siihen liittyvistä apuelinkeinoista.

Jääkauden loppupuolella noin vuonna 10 000 eKr kaikki maapallon viisi miljoonaa ihmistä eli luontaistaloudessa, mutta vuonna 1500 jKr. heitä oli enään yksi prosentti maapallon silloisesta 300-miljoonaisesta väestöstä.

Ihminen alkoi viljellä maata useilla toisistaan erillään olevilla alueilla suunnilleen samaan aikaan eli vv. 7 000 - 5 000 eKr

Nykyisin maatalous työllistää vielä noin puolet maapallon väestöstä (mm. Yhdysvalloissa vajaa 4 % mutta Tansaniassa ja Nigeriassa yli 80 %).

Maapallon maataloustyypit:

1.Tehokkaan sekatalouden alueet

2.Leipäviljan viljelyalueet

3.Karjankasvatusalueet

4.Välimerenmaiden maatalousalueet

5.Kasteluviljelmäalueet

6.Plantaasiviljelmäalueet

7.Intian ja Kaakkois-Aasian viljelyalueet

8.Paikallisen alkukantaisen maatalouden alueet

9.Paimentolaisalueet

10.Maatalouteen soveltumattomat alueet

Maapallon kalastusalueet:

Pohjois-Atlanti

Länsi-Euroopan rannikot

Islannin rannikot

Kanadan rannikot

Japanin rannikot

Etelä-Amerikan länsirannikko

Venäjän rannikot

Uuden mantereen länsireuna

Meksikosta Alaskaan

Etelä-Afrikan rannikko

Australian rannikko

Uuden-Seelannin rannikko

Suurimmat kalastusvaltiot ovat:

Venäjä

Japani

Peru

Norja

Islanti

Maapallon metsätaloustyypit:

Pohjoisen pallonpuoliskon havumetsävyöhyke

Lauhkean vyöhykkeen lehti- ja sekametsät

Trooppiset sademetsät

Metsäpinta-alat:

Etelä-Amerikka 900 milj. ha

Venäjä 750 milj. ha

Pohjois-Amerikka 710 milj. ha

Afrikka 700 milj. ha

Aasia (ilman Venäjää) 500 milj. ha

Eurooppa (ilman ent.

Neuvostoliiton

alueita) 138 milj. ha

Australia + Oseania 92 milj. ha

Maapallon uusiutumattomat luonnonvarat:

fossiiliset polttoaineet

erilaiset mineraalit

Maapallon energiatalous:

maaöljy

varat 30-200 vuodeksi:

850 milj. kilowattivuotta

56 % lähi-idässä

Siperia

Meksikonlahti

Kiinanmeri

kivihiili

varat 200 vuodeksi

1600 milj. kilowattivuotta

ent.Neuvostoliitto, Yhdysvallat, Kiina,

Puola, Englanti, Saksa

maakaasu

varat 50 vuodeksi

550 milj. kilowattivuotta

ent.Neuvostoliitto 37 %

Iran, Yhdysvallat, Siperia, Alaska

uraanivarat

4,3 - 24,5 milj. tonnia

Yhdysvallat

Etelä-Afrikka

Kanada

Australia

Nigeria

Maapallon mineraalivarat:

Maakuoressa esiintyy noin 2000 erilaista mineraalia, joista noin 100 on taloudellisesti ihmiselle merkittäviä

rauta,

ent.Neuvostoliitto, Yhdysvallat

kromi

koboltti,

Zaire yli 50 % maailman koboltista

mangaani

molybdeeni

nikkeli

vanadiini

volframi

kupari

lyijy

elohopea

tina

Maapallon suuret teollisuusalueet:

Ruhrin alue Saksassa

Yhdysvaltojen itärannikon alueet

Moskovan seutu Venäjällä

Pietarin seutu Venäjällä

Permin-Sverdlovskin

teollisuuskeskus Venäjällä

Kuibysevin-Magnitogorskin

teollisuuskeskus Venäjällä

Amerikan Keski-Länsi USAssa

Amerikan Suurten järvien alue

USAssa ja Kanadassa

Japani

Shanghain seutu Kiinassa

Pekingin seutu Kiinassa

Ansan seutu Kiinassa

Baotoun seutu Kiinassa

Kalkutan alue Intiassa

Bombayn alue Intiassa

Madrasin alue Intiassa

Mexico Meksikossa

Rio de Janeiro Brasiliassa

Sao Paulon seutu Brasiliassa

Caracas Venezuelassa

La Plata -joen suu Argentiinassa

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia