Suomi9000 sisällysluettelo

Järjestö- ja yhdistystoiminta

Järjestö- ja yhdistystoiminta

Järjestöjen jäsenmäärät kertaantuvat, koska sama ihminen voi kuulua samanaikaisesti useisiin eri järjestöihin. Usein järjestöjen jäsenmäärät ovat bruttolukuja, joista ei käy ilmi jäsenmaksunsa maksaneiden jäsenten määrä :

Järjestö jäseniä

Urheilu ja liikunta 3 600 000

Palkansaajajärjestöt 2 000 000

Tuottajajärjestöt 250 000

Järjestäytyneet yrittäjät 100 000

Järjestö- ja yhdistystoiminta Suomessa :

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia