Suomi9000 sisällysluettelo

Eskola Antti

Antti Eskola

Antti Aarre Eskola (s. 1934), sosiologi, yhteiskunnallisten tapahtumien erittelijä ja keskustelija. Eskola on ollut Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian professorina vuodesta 1966 ja Suomen Akatemian tutkijaprofessorina 1982-87.

Hän on tutkinut sosiaalitieteiden teoreettisia ja menetelmällisiä peruskysymyksiä sekä yhteiskunnallisia kiistakysymyksiä. Teoksia: "Sosiologian tutkimusmenetelmät" (1962, 4.p. 1973), "II" (1966), "Yhteisiä asioita" (1972), "Mies ja ääni" (1973), "Sosiologia", "Maalaiset ja kaupunkilaiset", "Vuorovaikutus, muutos, merkitys" (1982), "Uhka, epätoivo ja vastarinta", "Persoonallisuustyypeistä elämäntapaan" (1985) sekä henkilökohtaisia pohdiskeluja sisältävät "Sotapäiväkirja" ja "Työpiväkirja".