Suomi9000 sisällysluettelo

Ulkomaanmatkailu

Ulkomaanmatkailu

Ulkomaille matkustava suomalainen on useimmiten

vähintään 45-vuotias

nainen

kaupunkilainen

johtavassa asemassa oleva

1-2 hengen talouteen kuuluva

Viisivuotiskaudella 1970-74 lähes puolet suomalaisista teki vähintään 4 vrk kestävän ulkomaanmatkan ja 29 % lyhyemmän ( 1-3 vrk kestävän ) ulkomaanmatkan.

Suomalaisista noin 22 % viettää osan lomastaan ulkomailla. Vuonna 1982 ulkomailla lomailuun suomalaiset käyttivät noin 5,8 miljoonaa majoitusvuorokautta eli noin miljoona vuorokautta enemmän kuin kotimaassa. Saksalaisista peräti 64.5 % ja norjalaisista noin puolet suuntaa lomamatkansa ulkomaille. Eniten suomalaiset matkustavat naapurimaiden jälkeen Espanjaan ja Kreikkaan.

Ks. Finnair Oy

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia