Etelä-Karjalan maakunta

Historiallisen Karjalan maakunnan eteläosa ja nykyinen Etelä-Karjalan maakunta, Etelä-Saimaan seutu, on pienialainen entisen Etelä-Karjalan pohjoinen reuna-alue, mutta taloudellisesti kehittynyt. Etelä-Karjala on ns. uusi maakunta, jolla on myös oma vaakunatunnus :

Nykyisin itsenäiseksi luettavaan maakuntaan kuuluu nykyisin 15 kuntaa, joista Lappeenranta ja Imatra ovat kaupunkeja. Etelä-Karjalan pinta-ala on 5622 neliökilometriä ja asukasmäärä 145 644 asukasta (1980). Asutus on tiheintä Saimaan etelä- ja kaakkoisrannalla. Runsaiden omien metsävarojen lisäksi ovat hyvien uittomahdollisuuksien vuoksi käytettävissä myös Vuoksen vesistöalueen metsävarat. Näiden sekä runsaan vesivoiman varaan on syntynyt merkittävää puunjalostusteollisuutta Lappeenrantaan ja Imatran-Joutsenon alueelle. Koillisosassa on peltoa 20-30 % maa-alasta, ja karjatalous on varsin kehittynyttä Tärkeät maantie- ja rautatieyhteydet Pohjois-Karjalasta rannikolle kulkevat Etelä-Karjalan kautta, ja Lappeenrannan alueella ovat sekä Saimaan kanavan lähtökohta että Venäjälle suuntautuvan rautatieliikenteen tärkein raja-asema Vainikkala. Etelä-Karjala käsittää entisen Kymen läänin alueen lukuunottamatta Kymenlaaksoa ja Suomenniemen kuntaa. Etelä-Karjala kuuluu 1.9.1997 alkaen Etelä-Suomen lääniin. Ks sevokas

Etelä-Karjalan Liitto, Raatimiehenkatu 18, 53100 Lappeenranta, puh. (05)-613 001

Ks myös

Aluejaot , Kaupungit , Kuntatietoa , Liikunnan osoite- ja yhteystiedot , Läänit ja Verohallitus ja lääninverovirastot

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää konkarit.net - Koulutusalan konkarien verkko