Suomi9000 sisällysluettelo

Liikunta- ja matkailukohde

Liikunta- ja matkailukohde

Menestystä ja tulosta tavoittelevista liikunta-, matkailu- ja liikuntamatkailukeskuksista tai niiden läheisyydestä on syytä aina löytyä majoitus- ja ravitsemuspalvelut, ohjelmapalvelut ja tapahtumat sekä aimo annos kulttuuri- ja luonnonvetovoimaa.

Liikunta-, matkailu- ja liikuntamatkailukohteiden ja -keskuksien keskeisiä kehittymisedellytyksiä ovat ainakin seuraavat välttämättömät seikat:

1. Edellytys

===========

Kohdeseudun omaleimaisuuden ( alueen luonnon ja kulttuurin, väestön tapojen ja

traditioiden) voimakas hyväksikäyttö.

Muiden kohteiden jäljittelystä tulisi pidättyä, jos mahdollista.

2. Edellytys

===========

Kohteessa ja sen ympäristössä on oltava (monipuolinen palveluvarustus perus- ja

ohjelmapalveluineen ja tapahtumineen) täydellisen loman mahdollisuus

huomioiden mahdollisimman monet ikäryhmät, kansallisuudet, makutyypit ja

tuloryhmät.

3. Edellytys

===========

Kohteen on aina oltava hintansa arvoinen. Asiakkaiden saamien kokemusten

tulee ehdottomasti vastata heidän odotuksiaan ja mieluummin hiven ylittääkin

niitä. Palvelun laatu on keskeinen onnistumistekijä.

4. Edellytys

===========

Vieraan vastaanottajan on otettava selkeästi isännän rooli ja koko henkilökunnan

ja paikallisen väestön tulee suhtautua myönteisesti vieraisiin ja kaikkialla on

oltava vallalla vieraanvaraisuuden ilmapiirin.

5. Edellytys

===========

Kohteen on oltava kilpailukykyinen hintatasoltaan ja hinta-laatusuhteeltaan

6. Edellytys

===========

Kohteen on oltava jatkuvasti kehityskelpoinen menettämättä omaleimaisuuttaan

tai asiakkaitaan. Suunnitelmissa on huomioitava seudun omaleimaisuuden

säilyttäminen, kohteen laajentumis- ja monipuolistamismahdollisuudet,

muuttuvat asiakasrakenteet ja -tottumukset sekä ympäristöongelmien torjuminen.

Eräitä liikunta- ja matkailukohteita ovat mm. :

Olympiastadion puh.09-440 363 ja Suomen Urheilumuseo puh. 09-407 011.

(vihittiin 12.6.1938; Helsingin Olympialaiset vuonna 1952; suurin sallittu

katsojamäärä on 50 000)

Helsingin areena (Hartwall -areena),

jossa ensimmäisenä käyttövuotenaan jo kävi runsaat 1,5 miljoonaa katsojaa ja

siellä järjestettiin 210 tilaisuutta. Jääkiekon MM-kisoissa huhtikuussa 1997 kävi

360 000 katsojaa. Hallia ja Jokereita pyörittävän Jokerit HC:n liikevaihto oli

103 Mmk. Aida-oopperan 43 00 näkijää jättivät Helsinkiin arviolta 10 Mmk.

Lahden suurhallin pääkeinomatto on 66 x 106 m, pohjapinta-ala 12 000 m² , tilavuus

163 100 m³ ja lakikorkeus 21 m. Tähän 1.3.1981 vihittyyn Suomen

ensimmäiseen sisäjalkapallohalliin mahtuu 4000 katsojaa.

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia