Suomi9000 sisällysluettelo

Valtiosääntö

Valtiosääntö

Suomen hallitusmuodon 1§:n mukaan Suomi on täysivaltainen tasavalta, jonka valtiosääntö on vahvistettu hallitusmuodossa ja muissa perustuslaeissa. Suomen perustuslait ovat 1919 annettu hallitusmuoto (HM), 1928 annettu valtiopäiväjärjestys (VJ) sekä 1922 annetut laki eduskunnan oikeudesta tarkastaa valtioneuvoston jäsenten ja oikeuskanslerin virkatointen lainmukaisuutta.

Hallitusmuodon mukaan Suomen valtakunnan alue on jakamaton ja Suomen rajoja saa muuttaa vain eduskunnan suostumuksella. Suomen kansalaisoiukeus on jokaisella, joka on syntynyt suomalaisista vanhemmista. Vieraan maan kansalainen voidaan ottaa Suomen kansalaiseksi laissa säädetyssä järjestyksessä. Tarkemmat kansalaisuuden saamista ja menettämistä koskevat säännökset sisältyvät 1968 annettuun kansalaisuuslakiin.

Hallitusmuotoon sisältyvät säännökset kansalaisten yleisistä oikeuksista ja oikeusturvasta eli kansalaisten perusoikeuksista, joita ovat: yhdenvertaisuus lain edessä, hengen, kunnian, henkilökohtaisen vapauden ja omaisuuden turva, kansalaisten työvoimalle turvattu valtakunnan erityinen suojelus, oikeus oleskella omassa maassa vapaasti, valita täällä asuinpaikkansa ja kulkea paikkakunnalta toiselle, uskonnonvapaus, sananvapaus, yhdistymisvapaus ja kokoontumisvapaus, kotirauhan loukkaamattomuus, kirje-, lennätin- ja puhelinsalaisuuden loukkaamattomuus, oikeus tulla tuomituksi siinä tuomioistuimessa, jonka alainen on, sekä suomen- ja ruotsinkielisten kansalaisten kielellinen yhdenvertaisuus.

Hallitusmuodon 2 §:n mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta yhdessä tasavallan presidentin kanssa. Ylin toimeenpanovalta on presidentillä, jonka lisäksi on valtion yleistä hallitusta varten valtioneuvosto, johon kuuluu pääministeri ja tarvittava määrä ministereitä. Tuomiovaltaa Suomessa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet.

Eduskunta on yksikamarinen, ja siihen kuuluu 200 välittömillä ja suhteellisilla vaaleilla valittua kansanedustajaa. Eduskunnan tärkein tehtävä on lainsäädäntövallan käyttäminen ja eduskunta hyväksyy myös valtion vuosittaisen tulo- ja menoarvion. Tasavallan presidentin valitsee suorilla vaaleilla Suomen kansa. Valtioneuvoston jäseniksi presidentti kutsuu rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja syntyperäisiä Suomen kansalaisia. Valtioneuvoston jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta Valtioneuvoston jäseniä sanotaan ministereiksi. Ministerin oikeudellisesta vastuusta säädetään mm. ministerivastuulaissa. Valtioneuvostossa voi olla enintään 18 ministeriä ja valtioneuvostoon kuuluu 11 ministeriötä. Valtioneuvoston yleisistunto on yleensä viikottain torstaina klo 13 ja perjantaisin on tasavallan presidentin esittely valtioneuvostossa. yleensä keskiviikkoisin on valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan istunto.

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia