Suomi9000 sisällysluettelo

Liikenneonnettomuudet

Liikenneonnettomuudet

Loukkaantumisiin tai kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet eräissä Euroopan maissa 1000 asukasta kohti vuonna 1990 sekä kuolemaan johtaneet liikenneonnettomuudet EU-maissa 1000 asukasta kohti vuonna 1996 :

1990 1996

Alankomaat 3,0 0,84

Belgia 1,67

Bulgaria 0,7

Espanja 2,7 2,27

Irlanti 1,13

Islanti 2,3

Iso-Britannia 4,4 0,65

Italia 2,8 1,26

Itävalta 6,0 1,67

Kreikka 2,0 2,04

Luxemburg 1,91

Norja 2,0

Portugali 2,51

Puola 1,3

Ranska 2,9 1,61

Ruotsi 2,0 0,67

Saksa 4,3 1,21

Suomi 2,1 0,94

Sveitsi 3,6

Tanska 1,8 1,05

ent.Tsekkoslovakia 1,9

Turkki 2,0

Unkari 2,6

EU-keskiarvo 1,35

Ks. lisää seuraavista aihepiireistä : Laivaliikenne Lentoliikenne

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia