Suomi9000 sisällysluettelo

Muut palveluelinkeinot

Muut palveluelinkeinot

Palveluelinkinoihin luetaan kauppa, liikenne, pankit ja vakuutuslaitokset, asuntojen omistus, yleinen hallinto, maanpuolustus sekä varsinaiset palvelut, joka käsittää opetuksen ja terveydenhoidon, virkistyksen ja huvittelun, ravitsemus- ja majoitusliikkeet, henkilökohtaiset palvelut sekä muut palvelut.

Ks. myös Matkailu, Liikenne, Pankkilaitos ja Vakuutusyhtiöt.

Palveluelinkeinojen merkitys Suomen taloudelle on jatkuvasti kasvanut ja palveluelinkeinojen osuus Suomen bruttokansantuotteesta oli jo vuonna 1976 pyöreästi 46 % ja työllisyydestä 48 %. Varsinaiset palvelut ovat kehittyneet ja lisääntyneet selvimmin ja ovat palvelujen tärkein ryhmä. Palveluelinkeinojen yleiseen kasvuun on vaikuttanut se, että palvelut ovat kallistuneet hitaammin kuin muut hyödykkeet ja samanaikaisesti tulotason kohotessa palveluja varten on jäänyt enemmän rahaa ja palvelujen kysyntä on lisääntynyt jopa nopeammin kuin tulot ovat kasvaneet.

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia