Suomi9000 sisällysluettelo

Talousrikokset

Talousrikokset

Talousrikoksista paljastuu Suomessa vain pieni osa, optimistisesti arvioituna 20 % , todennäköisimmin vain noin 5 - 10 %. Talousrikosnimikkeitä on lähes 200. Erilaiset petokset, verorikokset, kirjanpitorikokset, kavallukset ja konkorssit kattoivat lähes 80 % kaikista tuomioistuinten tutkimista talousrikoksista Suomessa vuonna 1993. Joidenkin arvioiden mukaan vuonna 1993 konkursseista vain noin 10 % oli kaikin puolin asianmukaisia ja että noin 10 % kaikista pankkituella katettavista luottotappioista liittyisi rikollista toimintaa. Talousrikosten yhteiskunnalle aiheuttama lasku on suuri, vuonna 1993 yhteissummaltaan arvioituna jopa huikeat 14 mrd mk, kun samalla valtionbudjetissa on varattu järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoon noin 5,8 mrd mk, maanpuolustukseen noin 8,9 mrd mk ja hallintoon 8,8 mrd mk.

Talousrikokset rikostyypeittäin olivat vuonna 1993 Suomessa : petokset 26,7 % , verorikkomukset 19,7 % , kirjanpitorikokset 12,9 % , kavallukset 10,2 % , konkorssirikokset 6,9 % ja muut talousrikokset yhteensä 23,6 %.

Harmaan eli piilotalouden osuus Suomen BKT:sta on noin 5 % , mikä vuonna 1995 merkitsi noin 25 mrd mk, josta yhteiskunta menetti vero- ja sosiaaliturvamaksutuloina noin 13 mrd mk. Veroaste oli vuosina 1995-96 keskimäärin 46,5 %. Julkiset menot suhteessa kansantuotteeseen olivat kyseisinä vuosina 59 % eli 12,5 % veroastetta korkeammalla. Tuo 12,5 % vuoden 1995 BKT:sta (546 mrd mk) oli lähes 70 mrd mk. Vuoden 1996 aikana tilanne koheni ja vuonna 1997 julkinen velanotto pieneni noin 30 mrd mk.

Suomessa harmaa talous on yleisintä rakennusteollisuudessa sekä majoitus- ja ravitsemusalalla (14% v.-94); kuten myös noin 50 000 lapsen päivähoito on järjestetty piilotaloudessa. Harmaa talous on Pohjoismaissa ja Sveitsissä samansuuruista (alle 5%), Ranskassa ja Saksassa (8-10 %) kaksinkertaista Skandinaviaan verrattuna Alankomaiden ja Englannin jäädessä vertailussa siihen väliin. Belgian pimeä talous ja kuutamokeikat ovat noin 13-15 % BKT:sta. Etelä-Euroopassa harmaa talous rehottaa kuitenkin paljon voimakkaampana. Kreikassa piilotalouden osuus BKT:sta on yli 30 %, Espanjassa noin 25 % ja Italiassa noin 20 %.

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia