Suomi9000 sisällysluettelo

Matkailijan valinnat

Matkailijan valinnat

Matkaa suunnitellessaan yksilö tai perhe tekee monia valintoja.

Valintoihin vaikutavia tekijöitä ovat:

käytettävissä olevat resurssit

aika

varat

matkailuetäisyys;

hinta-aikasuhde

yksilön sisäiset psykologiset tekijät

kohteiden miellyttävyys

kohteiden kiinnostavuus

kohteiden mukavuus

kohteiden turvallisuus

asenteet ja uskomukset

ulkopuoliset sosiopsykologiset vaikuttimet

muotikohteet

sosiaaliset paineet

sukulaisten suositukset

tuttavien suositukset

markkinointi

matkailukohteen ominaisuudet

hinta

laatu

sijainti

soveltuvuus tarpeisiin

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia