Suomi9000 sisällysluettelo

Palveluyrityksen markkinointi

Palveluyrityksen markkinointi

Palveuyrityksen markkinoinnissa erityishuomio on laitettava tuotannon ja kulutuksen samanaikaisuuteen ja tässä tilanteessa tapahtuvaan markkinointiin.

Palveluyrityksen markkinointi jakautuu viiteen osaan:

1. massamarkkinointiin

keskitetyn markkinointiorganisaation kautta

suoramarkkinointia

kuvan luomista yrityksestä

medioilla ja mainosvälineillä

lehdet, tv, esitteet, radio

potentiaalisille asiakkaille

pyrkimyksenä saada asiakas kokeilemaan palveluja

2. vuorovaikutusmarkkinointiin

henkilökohtainen myyntityö

(siisti asu, kielenkäyttö), josta tulosyksikön johtaja vastaa

kohderyhmänä palveltavat asiakkaat

pyrkimyksenä saada vakituisia asiakkaita ja myydä lisää

3. asiakkaan suorittamaan markkinointiin

erittäin tehokasta

kohdistuu potentiaalisiin ja nykyisiin asiakkaisiin, mutta pyrkimyksenä on saada

uusia asiakkaita

vastuussa oleva tulosyksikön johtaja käyttää apunaan työryhmiä ja toimikuntia

4. myyntipaikkamarkkinointiin

asiakkaina jo yrityksessä palveltavat ns. "vanhat asiakkaat" , joille on erilaisia

esitteitä, video-ohjelmia jne

kukaan ei henkilökohtaisesti osallistu osallistu tähän markkinointityöhön

5. sisäiseen markkinointiin

kohdistuu omaan henkilökuntaan

tunnettava oman yrityksen tuottamat palvelut

ymmärrettävä ja tulkittava oikein asiakkaan tarpeita palveluja tuotettaessa

yrityksen johdon kirjeet henkilökunnalle

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia