Suomi9000 sisällysluettelo

suomen kieli

Suomen kieli

Suomi eli suomen kieli on suomalais-ugrilaisten kielten itämerensuomalaiseen haaraan kuuluva kieli. Suomen väestöstä yli 90 % puhuu suomea äidinkielenään; lisäksi suomea puhuvia on Ruotsissa, Pohjois-Norjassa, Venäjällä (Karjala ja Inkeri), Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Suomen kielen puhujia on kaikkiaan noin 5 miljoonaa yhteensä Suomessa ja Suomen naapurimaissa.

Suomalais-ugrilaiset kielet muodostavat yhdessä samojedikielten kanssa uralilaisen kielikunnan Uralilaisen kieliyhteyden päättyessä samojedit erkanivat suomalais-ugrilaisista . Seurasi suomalais-ugrilaisen kieliyhteyden, suomalais-ugrilaisen kantakielen aika, jonka otaksutaan päättyneen viimeistään noin 3000 - 2500 eKr. Nykyistä suomen kieltä lähinnä edeltänyttä kantakieltä kutsutaan kantasuomeksi. Kantasuomi jaetaan kahteen vaiheeseen, joista jälkimmäisen, myöhäiskantasuomen, jatkajia ovat nykyiset itämerensuomalaiset kielet (suomi, karjala-aunus, vatja, vepsä, viro ja liivi). Suomen murteet jaetaan kahteen pääryhmään: länsi- ja itämurteisiin. Länsimurteisiin luetaan lounais-, hämäläis-, eteläpohjalaiset, keski- ja pohjois-pohjalaiset sekä peräpohjolan murteet. Itämurteisiin kuuluvat savolais- ja kaakkoismurteet.

Suomen kirjakielen perustajana pidetään Mikael Agricolaa (noin 1510-57). Hänen suomentamansa Uusi testamentti ilmestyi vuonna 1548. Agricolan käyttämä suomen kieli pohjautuu Turun seudun murteeseen; siinä on kuitenkin osoitettavissa myös muihin murteisiin kuuluvia piirteitä.

Suomen kielen yleisin äänne on vokaali a (kaikista kirjaimista noin 12 %). Yleisin konsonantti on t (noin 10 %). Käytössä harvinaisin vokaali on ö (0,4 %) ja harvinaisin konsonantti d (0,4 %). Nykysuomen sanakirjassa on noin 206 000 hakusanaa, mutta sen peruskokoelmissa on noin 840 000 sanaa. Tamperelaisen Sampolan yläasteen oppilaat ovat keränneet suomen kielestä "puhua" -verbille 2040 synonyymia. Suomen kielen 10 yleisintä sanaa ovat : olla, ja, se, ei, joka, hän, että, tämä, mutta ja saada. Suomen kielessä on on mahdollista muodostaa rajattoman pitkiä yhdyssanoja. Suomen kielen pisin käytössä ollut yhdyssana on 61-kirjaiminen lentokonesuihkuturbiinimoottori-

apumekaanikko.

Eräiden kielten kirjainten esiintymistiheys suorasanaisessa tekstissä on seuraava :

suomi : a, i, t, n, e, s, o, ja l >>> eräiden tutkijoiden mukaan : i, t, a, s, n, l, k, o ja u

ruotsi : a, e, n, t, r, s, l, i, d ja o

saksa : e, n, i, r, s ja t

venäjä : o, i, e, n, a, s ja t

englanti : e, t, a, i ja o

Suomen, venäjän ja englannin kielessä vokaalit esiintyvät huomattavasti useammin kuin ruotsin ja saksan kielessä. Suomen vokaalisin sana lienee riiuuyöaie, jossa on yhdeksän perättäistä vokaalia. O -kirjainta pidetään maailman vanhimpana muuttumattomana pysyneenä kirjainmerkkinä, sillä se esiintyi nykyisessä asussaan jo foinikialaisissa aakkosissa 1300 eKr.

Maailman pisin kielellisesti hyväksyttävä palindromisana (sana, jonka voi lukea kumminkin päin) on suomen kielen saippuakivikauppias (69 kirjainta). Yhdyssanojen tavoin palindromisanoja voidaan periaatteessa kasvattaa miten pitkiksi tahansa, kuten esimerkiksi Hannu Turusen (Lintukylä, Vaala) esittämä suolatomaattimassa-

mittaamotalous (32), mutta niitä ei voi enää pitää kielen luonnollisina osina. 15-vuotias Teemu Paavolainen kirjoitti syksyllä 1992 10 000 - 10 200 sanaa käsittävän palindromikertomuksen, mutta toistaiseksi pisin ymmärrettävä yksittäinen virke on helsinkiläisen Henry Tannerin 129-kirjaiminen : Taka-Loimaan Tekun taloustillipaalit ajat lavarekalla, Matti - osat saat heti tehtaasta soittamalla Keravalta - ja tilaa pillit, suolat, nuket, naamiolakat !

Ks. myös seuraavista aihepiireistä : Suomen kielen kehitys
Suomen kielen lainasanat Suomen kielen lauseoppia
Suomen kielen lyhenteet Suomen kielen oikeinkirjoitusoppia
Suomen kielen sanasto Suomen kielen taivutusoppia
Suomen kielen vierassanat Suomen murteet
Suomen sanasepät Suomenkielinen puheviestintä
Suomenkielinen tapakulttuuri Suomenkielinen teksti

Suomenkieliset asiakirjat Yleisimmät nimet

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia