Suomi9000 sisällysluettelo

Puolustusvoimat

Suomen puolustusvoimat

Suomen puolustusvoimat on väline maan itsenäisyyden säilyttämiseksi (laki vuodelta 1974). Tasavallan presidentti on puolustusvoimien ylipäällikkö. Puolustusvoimain palveluksessa on noin 20 000 henkilöä ja vuosittain otetaan yleisen asevelvollisuuden perusteella yhteensä noin 38 000 varusmiestä ja -naista koulutettavaksi (palvelusaika 240 vrk tai 330 vrk) sekä lisäksi reserviin kuuluville asevelvollisille järjestetään kertausharjoituksia. Suomi on myös osallistunut vuodesta 1956 alkaen YK:n rauhanturvatyöhön. Mm. kenraalimajuri Ensio Siilasvuo nimitettiin 12.11.1973 YK:n Lähi-Idässä olevien rauhanturvajoukkojen komentajaksi.

Puolustusvoimat käsittävät kolme puolustushaaraa : Maavoimat, Merivoimat ja Ilmavoimat.

Suomi on jaettu kolmeen maanpuolustusalueeseen ja niiden sisällä on yhteensä 12 sotilaslääniä :

Läntinen maanpuolustusalue, LMpa :

Helsingin, Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen ja Vaasan sotilasläänit.

Itäinen maanpuolustusalue, IMpa :

Kymen, Mikkelin, Keski-Suomen, Kuopion ja Pohjois-Karjalan sotilasläänit.

Pohjoinen maanpuolustusalue, PMpa :

Oulun ja Lapin sotilasläänit.

Vuonna 1947 solmittiin Pariisin rauhansopimus, joka mm. rajoittaa Suomen puolustusvoimien rauhanaikaisen vahvuuden maavoimissa enintään 34 400 mieheen, merivoimissa 4 500 mieheen ja ilmavoimissa 3 000 mieheen. Merivoimien alusten tonnimäärä ei saa ylittää 10 000:ta ja ilmavoimilla saa olla enintään 60 taistelukonetta. Myöhempien sopimustarkistusten jälkeenkin Suomelta ovat kiellettyjä mm. moottoritorpedoveneet, sukellusveneet, pommikoneet, hyökkäykselliset ohjukset sekä ydinaseet.

Ks. myös : Suomen puolustusvoimat Ruotsin vallan aikana
Suomen puolustusvoimat autonomian aikana
Nuoren itsenäisen Suomen puolustusvoimat
Suomen puolustusvoimat sotien aikana 1939-45

Karjalan Armeija

Suomen puolustusvoimat 1945-57
Suomen puolustusvoimat tänään

Suomen sodat

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia