Suomi9000 sisällysluettelo

alkoholilainsäädäntö

Alkoholilainsäädäntö

Aalkoholilainsäädäntö n alkoholipitoisia aineita eli yli 2,8 tilavuus-% etyylialkoholia sisältäviä aineita koskeva lainsäädäntö. Alan keskeiset säännökset sisältyvät vuoden 1995 alusta voimaan tulleeseen vuoden 1994 alkoholilakiin, jolla korvattiin vuoden 1968 alkoholilaki ja keskioluesta annettu laki. Uusi laki liittyi osaltaan Suomen jäsenyyteen EU:ssa. Sillä purettiin alkoholiyhtiön, Oy Alko Ab:n, aikaisempia monopolioikeuksia. Lain säätämisen yhteydessä siirrettiin Alkolla olleet valvontatehtävät sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle; 1996 siirtyivät muihin valtionhallinnon yksiköihin myös tutkimuksesta, valistuksesta sekä kirjasto- ja tietopalvelutoiminnasta huolehtineet toimihenkilöt. Vuoden 1968 alkoholilain mukaan alkoholijuomien valmistus, maahantuonti, maastavienti ja myynti olivat laissa säädetyin poikkeuksin Alkon yksinoikeutena. Anniskelua sai harjoittaa vain Alkon hallintoneuvostolta anniskeluoikeuden saanut ravitsemisliike. Alkoholin mainonta oli vuodesta 1976 kokonaan kiellettyä.

Vuoden 1994 alkoholilailla purettiin Alkon maahantuonti- ja maastavientimonopoli sekä mietojen alkoholijuomien eli enintään 22 % alkoholia sisältävien juomien valmistus- ja tukkumyyntimonopoli. Alkoholijuomien vähittäismyynti sen sijaan on edelleen Alkon yksinoikeutena. Enintään 4,7 tilavuus-% alkoholia sisältäviä oluita ja muita alkoholijuomia saadaan kuitenkin lääninhallituksen luvalla myydä myös muissa liikkeissä. Myynti ja anniskelu on edelleenkin sallittua vain kunnassa, jonka valtuusto on antanut siihen suostumuksen. Anniskeluluvan myöntää tuotevalvontakeskus ja enintään 4,7-prosenttisten juomien osalta lääninhallitus. Vuoden 1994 alkoholilailla sallittiin enintään 22-prosenttisten juomien mainostaminen. Mainonnassa on kuitenkin kiellettyä mm. alkoholijuoman alkoholipitoisuuden korostaminen myönteisenä ominaisuutena, alkoholin runsaan käytön kuvaaminen myönteisesti taikka sellaisen kuvan antaminen, että alkoholin käyttö lisää suorituskykyä tai edistää sosiaalista tai seksuaalista menestystä, tai muutoin totuuden vastaisen tai harhaanjohtavan tiedon antaminen alkoholista, sen käytöstä, vaikutuksista tai muista ominaisuuksista.

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia