Suomi9000 sisällysluettelo

Suomessa vakinaisesti asuvat ulkomaalaiset

Suomessa vakinaisesti asuvat ulkomaalaiset

kansalaisuus 3.5.1993 31.12.1190

ent. Neuvostoliitto 1) 16 680 4181

Ruotsi 6437 6051

Somalia 2138 ei vertailukelpoista tietoa

Yhdysvallat 1765 1475

Saksa 1587 1568

Iso-Britannia 1467 1365

Ent. Jugoslavia 1414 ei vertailukelpoista tietoa

Vietnam 1209 292

Turkki 899 310

Kiina 893 312

Iran 826 336

Puola 690 582

Marokko 529 295

Norja 522 530

Irak 503 107

Thaimaa 500 239

Tanska 466 484

Italia 457 395

Kanada 439 365

Ranska 417 327

Valtioton 407 369

Muut taikansallisuu-

deltaan tuntematon 9037 ei vertailukelpoista tietoa

Yhteensä 49 279 26 255

1) Baltian maat mukaan luettuna

Ks. myös Ulkomaalaiset ja Ulkosuomalaiset

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia