Suomi9000 sisällysluettelo

Hallinto

Hallinto

Ylin toimeenpanovalta Suomessa kuuluu hallitusmuodon mukaan tasavallan presidentille. Yleistä hallitusta varten on valtioneuvosto, joka ministeriöineen johtaa valtionhallintoa. Ministeriöiden alaisina ovat keskusvirastot.

Aluehallinnossa ovat yleishallintoviranomaisina lääninhallitukset. Erinäisillä hallinnonhaaroilla on kuitenkin oma piirihallintonsa.

Paikallishallinnossa tärkein merkitys on kunnallishallinnolla, joka perustuu kuntien itsehallintoon. Kunnat hoitavat myös monien hallinnonhaarojen paikallishallintotehtävät, mutta joillakin hallinnonhaaroilla on myös oma paikallishallintonsa.

Ks myös

Aluejaot , Kaupungit , Kuntatietoa , Liikunnan osoite- ja yhteystiedot , Läänit ja Verohallitus ja lääninverovirastot

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia