Suomi9000 sisällysluettelo

Haapasuo
Haapasuo

Haapasuon luonnonsuojelualue (2000 ha) Leivonmäen kunnassa entisessä Keski-Suomen läänissä. Suon ydinalue on eksentristä keidassuota, itäreunalla myös aapasuota. Suojelualueen itäpuolinen osa on VAPOn turvetuotantoaluetta.

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia