Suomi9000 sisällysluettelo

Keltti

Keltti

Keltti on Kymin Paperiteollisuus Oy:n vesivoimala Kymijoessa Kuusankoskella (putous 6,1 m, teho 18,5 MW, valmistumisvuosi 1939).

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia