Suomi9000 sisällysluettelo

Matkailun resurssit

Matkailun resurssit

Matkailuun tarvittavia resursseja ovat:

Aineelliset varat

käytettävissä olevat tulot

hyödykkeiden omistus

auto, kesämökki, retkivarusteet,

asuntovaunu, vene jne

hyödykkeiden vapaa käyttöoikeus

auto, kesämökki, retkivarusteet,

asuntovaunu, vene jne

Aineettomat varat

vapaa-ajan määrä

koulutus

kielitaito

terveys

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia