Suomen asuttaminen

Suomen asuttaminen alkoi siinä vaiheessa, kun ihmiskunnalla oli takanaan jo satojen vuosituhansien kehitys. Suomen ensimmäiset asukkaat eivät poikenneet fyysisiltä ja henkisiltä ominaisuuksiltaann oleellisesti nykyihmisistä.

Suomeen tuli jääkauden päättyessä asukkaita ainakin kahdelta suunnalta. Pohjanlahti oli tuolloin vielä ylittämätön este. Siirtyminen Pohjanlahden yli tapahtui pieninä ryhminä, jotka sekoittuivat pian toisiinsa ja kehittivät Suomen ensimmäisen oman kulttuurimuodon, Suomusjärven kulttuurin.

Vanhimmat Suomesta tunnetut ihmisasutuksen merkit ovat Kainuusta : Suomussalmen Vanhassa Kirkkosaaressa on varmuudella poltettu nuotiota jo vuoden 8000 eKr. vaiheilla. Vanhimmat ajoitetut esineet liittyvät Suomussalmen kulttuuriin, joka levisi aikoinaan varsin nopeasti Kainuuseen ja Lappiin asti. Ks Suomussalmi . Asukkaita tuli Suomeen heti kuin se oli mahdollista noin vuosina 8000 - 7000 eKr. , joilta ajoilta ovat Antrean suolöytö Karjalan kannakselta ja Heinolan reenjalaslöytö. Silloisen Suomen alueen varsinainen asuttaminen tapahtui vuosina 7000 - 6000 eKr. , jolloin ihmisiä alkoi olla kaikkialla, missä oli mahdollisuuksia toimeentuloon.

Ks. myös Suomen keskiaikaiset linnat Suomen vanhin asuinpaikka.

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää konkarit.net - Koulutusalan konkarien verkko