Suomi9000 sisällysluettelo

Kv. järjestöt

Kv. järjestöt

Kansainvälisten järjestöjen nimet ja lyhenteet:

AL , Arabiliitto (The Arab League)

BC , Brittiläinen kansainyhteisö (The British Commonwealth)

CARICOM

Karibianmeren yhteisö ja yhteismarkinat (Caribbean Community and Common Market

ECA , Afrikan talouskomissio (Economic Comission for Africa)

ECE , Euroopan talouskomissio (Economic Comission for Europe)

EN , Euroopan neuvosto (Council of Europe)

EU , Euroopan Unioni

EY , Euroopan yhteisö (European Community)

EFTA , Euroopan vapaakauppajärjestö (European Free Trade Association)

GATT , Yleinen tullitariffi- ja kauppasopimus (General Agreement on Tariffs and Trade)

G7 , Seitsemän johtavan teollisuusmaan yhteistyöryhmä

IAEA , Kansainvälinen atomienergiajärjestö (International Atom Energy Agency)

IBRD , Maailmanpankki (International Bank for Reconstruction and Development)

IDA , Kansainvälinen kehitysjärjestö (International Development Association)

IFC , Kansainvälinen rahoitusyhtiö (International Finance Corporation)

IMF , Kansainvälinen valuuttarahasto (International Monetary Fund)

IVY , Itsenäisten Valtioiden Yhteisö (Neuvostoliiton seuraajavaltioidn liittoutuma)

OAS , Amerikan valtioiden järjestö (Organization of American States)

OAU , Afrikan yhtenäisyysjärjestö (Organization of African Unity)

OECD Ks. Oecd Eurooppa

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (Organization for Economic Co-operation and Development)

OPEC , Öljyntuottajamaiden järjestö (Organization of the Petroleum Exporting Countries)

PN , Pohjoismaiden neuvosto (NR-Nordiska Rådet) Ks. Pohjoismaat

YK , Yhdistyneet kansakunnat (UN-United Nations)

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia