Suomi9000 sisällysluettelo

Verotus

Verotus

Vuoden 1998 alusta verotettavan tulon alaraja nostettiin valtionverotuksessa 43000 markasta 45000 markkaan. Tuloveroasteikon tulorajaja korotettiin yleensä neljällä prosentilla. Muut uudet rajat ovat 61000 mk, 76000 mk, 108000 mk, 170000 mk ja 300000 mk. Vero alarajan kohdalla on vastaavasti 50, 1010, 3410, 9810, 25930 ja 67530 mk. Marginaali- eli rajaveroprosentteja alennettiin kaikilla asteikon portailla yhdellä prosentilla. Vuoden 1997 verotuksessa ylin marginaaliveroprosentti on 38 % ja alin 6 %. Tuloverokevennyksen vastapainoksi eduskunta korotti energiaverotusta 1,1 mrd markalla.

Vuonna 1997 asumiskustannukset olivat keskiarvon alapuolella mm. Helsingissä, Porissa, Tampereella sekä Vaasassa, Jyväskylässä, Lahdessa, Oulussa ja Kuopiossa, joista viidessä viimemainitussa kaupungissa on korkea verotus.

Vuonna 1997 asumiskustannukset olivat keskiarvon yläpuolella mm. Lappeenrannassa, Turussa, Espoossa ja Hämeenlinnassa sekä Joensuussa, Vantaalla ja Kotkassa, joista kolmessa viimemainitussa kaupungissa on myös korkea verotus.

Palkkatulojen verotus - % eri maissa vuonna 1995 :

(A = perhe, jossa kaksi lasta, toinen puoliso tulonsaajan ansiot 120 000 mk/v , / B = yksinäinen tulonsaajan ansiot 120 000 mk/v / 1 % = tuloveroprosentti ja 2 % = marginaaliveroprosentti )

A/perhe 1% 2% B/yksin. 1% 2%

Suomi 36 54 Tanska 39,8 51

Alankomaat 32 51 Alankomaat 38 50,5

Tanska 31 46,5 Suomi 36,5 54

Ruotsi 31 32,5 Saksa 35,8 48

Italia 24 35 Belgia 32 56

Saksa 23,5 40,5 Ruotsi 31 33

Norja 22 36 Italia 28 35

Iso-Britannia 21 35 Norja 28 36

Ranska 21 21 Ranska 27,5 35,5

Belgia 19 47 Itävalta 26 44

Itävalta 19 44 Kanada 24 33

Kanada 16 32 Iso-Britannia 23,5 35

Australia 13 35,5 Yhdysvallat 20,5 30

Japani 13 26 Japani 19,5 27

Espanja 11 25 Australia 19 36

Sveitsi 10 17 Espanja 18 29

Yhdysvallat 10 27 Sveitsi 13 26

Ks. myös Talousrikokset

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia