Suomi9000 sisällysluettelo

Eduskunta

Eduskunta

Mannerheimintie 30, 00102 Helsinki, puh. 09-4321

Suomalaiset ovat edelläkävijöitä yksikamarisen ja yleiseen sekä yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvan kansaneduskunnan käyttöön otossa. Meillä on todellakin paljon ylpeyden aihetta parlamenttimme historiassa ja työskentelytavoissa. Alkuaan suuri valiokunta oli omintakeinen ratkaisu eräänlaisena toisen kamarin korvikkeena. Tämä alkaa kuitenkin olla jo historiaa, koska valiokunnan kokoa on pienennetty 45 jäsenestä 25 henkeen ja sen keskeiseksi tehtäväksi on tullut EU-asioiden käsittely.

Eduskunta on Suomen kansanedustuslaitos, perustettu vuonna 1906, jolloin siirryttiin nelisäätyisistä valtiopäivistä yleisillä ja yhtäläisillä vaaleilla valittavaan yksikamariseen eduskuntaan. Nykyinen eduskunnan toimintaa säätelevä laki, valtiopäiväjärjestys, on vuodelta 1928. Vaikka Suomen eduskunnan muodollinen valta on suuri ja vaikka eduskunta tunnustetaan kansakunnan perusratkaisujen tekjäksi, sen on silti katsottu jääneen jonkin verran syrjään käytännön poliittisen elämän päätöksenteosta.

Eduskunnalla on myös vuonna 1872 valtiopäiväkirjastona perustettu Eduskunnan kirjasto, joka on eduskunnan alainen julkinen laitos, joka palvelee eduskuntaa, mutta toimii samalla yleisenä oikeus- ja yhteiskuntatieteellisenä kirjastona ja hallinnollisena keskuskirjastona. Eduskunnan kirjasto hoitaa myös eduskunnan arkistoa ja julkaisuvarastoa. Eduskunnan kirjaston kokoelmissa on nykyisin noin 530 000 nidosta.

Eduskunnan edustajanpaikkojen jakautuminen puolueiden kesken vuonna 1995-99 :

KOK RKP NuSu KESK SKL SMP/PS SDP SKDL/VAS VIHR Muut

39 12 2 44 7 1 63 22 9 1

Toukokuussa 1996 ensimmäisen kerran Suomen historiassa eduskuntaa johti kolme naista : puhemies Riitta Uosukainen (Kok), ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila (Kesk) ja toinen varapuhemies Kerttu Törnqvist (Sd).

Ks myös:

Eduskunnan oikeusasiamies Eduskunnan tehtävät Eduskuntatalo Eduskuntavaalit Talous- ja yhteiskuntarakenteet Valtiopäiväjärjestys

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia