Suomi9000 sisällysluettelo

Alkutuotanto

Alkutuotanto

Suomen alkutuotanto jakaantuu kolmeen pääalueeseen, jotka ovat: 1) Maa- ja metsätalous, 2) Kalastus ja metsästys sekä 3) Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta.

Eräs alkutuotannon osa-alue on maa- ja metsätalouteen liittyvä poimintatalous :

Ks. myös aihepiiri : Erityisajoneuvot , Suomen suot ja Teollisuus .

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia