Suomi9000 sisällysluettelo

Tulonsaajat tuloluokittain

Tulonsaajat tuloluokittain

Tulonsaajat tuloluokittain 1991:

Tuloluokka Tulonsaajia Tulonsaajien Tulojen Verojen

(tuhansia) % % %

mk miehiä naisia jakauma jakauma jakauma

- 9 999 146 154 7,2 0,3 0,0

10 000 - 19 999 77 106 4,4 0,8 0,2

20 000 - 29 999 104 208 7,5 2,4 0,5

30 000 - 39 999 129 221 8,5 3,6 1,0

40 000 - 49 999 131 195 7,9 4,3 2,0

50 000 - 59 999 117 150 6,4 4,3 2,8

60 000 - 79 999 210 292 12,1 10,4 8,5

80 000 - 99 999 236 331 13,7 15,1 14,1

100 000-149 999 492 364 20,7 30,5 32,3

150 000-199 999 186 77 6,3 13,2 16,2

200 000-249 999 72 21 2,3 6,1 8,3

250 000 - 71 12 2,0 9,1 14,1

Muut 21 16 0,9 0,0 0,0

Yht. 1990 2147 100 100 100

Keskimäärin tulot vuonna 1991 olivat 81 789 mk/tulonsaajat.

Vuoden 1998 alusta verotettavan tulon alaraja nostettiin valtionverotuksessa 43000 markasta 45000 markkaan. Tuloveroasteikon tulorajaja korotettiin yleensä neljällä prosentilla. Muut uudet rajat ovat 61000 mk, 76000 mk, 108000 mk, 170000 mk ja 300000 mk. Vero alarajan kohdalla on vastaavasti 50, 1010, 3410, 9810, 25930 ja 67530 mk. Marginaali- eli rajaveroprosentteja alennettiin kaikilla asteikon portailla yhdellä prosentilla. Vuoden 1997 verotuksessa ylin marginaaliveroprosentti on 38 % ja alin 6 %.

Pieni-, keski- ja suurituloisten määriä (%) eräissä Euroopan maissa vuonna 1995:

valtio pienituloisia keskituloisia suurituloisia

Suomi noin 5 % yli 80 % noin 10 %

Ruotsi noin 8 % noin 80 % noin 10 %

Belgia noin 5 % noin 80 % yli 10 %

Norja noin 6-7 % alle 80 % yli 10 %

Saksa noin 6-7 % alle 80 % noin 15 %

Luxemburg noin 5 % alle 80 % noin 15 %

Sveitsi noin 7-8 % noin 75 % yli 15 %

Ranska noin 7-8 % yli 70 % noin 20 %

Iso-Britannia noin 7-8 % noin 70 % yli 20 %

Italia noin 8-9 % alle 70 % yli 20 %

Irlanti noin 8-9 % noin 65 % noin 25 %

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia