Suomi9000 sisällysluettelo

Asuminen

Asuminen

Asunto-olot ovat sodanjälkeisessä Suomessa elintason kohoamisen myötä parantuneet. Yksiöiden osuus asuntokannasta oli 1950 noin 20 %, mutta 1970 enää 12 % sekä vastaavat kaksioita koskevat luvut olivat 38 % ja 25 %. Asuinhuoneistojen keskikoko oli vuonna 1960 vain 51 neliötä, mutta 1975 jo 63 neliötä. Vuoteen 1975 (suluissa vuoden 1950 vastaava %-luku) mennessä oli asuinhuoneistoista jo 61,5 (7,5)%:ssa kylpyhuone, 68,8 (7) %:ssa lämmin vesi,

74 (12,5)%:ssa keskuslämmitys, 75,7(18) %:ssa WC, 83,7 (25)%:ssa vesijohto ja 84,9 (28)%:ssa viemäri. Ahtaasti asuvien määrä oli Suomessa tuolloin keskimäärin 9,7 %, mutta Pohjois-Karjalan läänissä 23 %. Samanaikaisesti varustetasoltaan huonoksi katsottiin 24 % Uudenmaan länin asunnoista, mutta samana vuonna Pohjois-Karjalan läänin asunnoista peräti 70 %. Vuonna 1975 Suomen asuntojen keskimääräinen pinta-ala henkeä kohti oli 22,4 neliötä, asuinhuoneistoista oli omistusasuntoja 58,6 % ja vastaavasti työsuhde- tai vuokra-asuntoja 35,6 %.

Asuminen:

1960 1970 1980 1990

Asuinhuoneistoja (1000) 1211 1463 1838 2210

Pinta-ala henkeä

kohti (neliömetriä) 51 60 69 74

Pinta-ala huoneistoa

kohti (neliömetriä) 14,3 18,9 26,3 31,4

Henkilöä huonetta kohti 1,3 1,0 0,8 0,6

Ahtaasti 1) asuvia väestöstä (%) 24,0 9,7 1,8 1,0

1) Asunnossa asuu enemmän kuin kaksi henkilöä huonetta kohti (keittiö lasketaan huonelukuun). Jos keittiötä ei lasketa huonelukuun, ahtaasti asuvia oli 1990 3,3 %, 1980 6,4 % ja 1970 24,9 %.

Vakinaisesti asuttujen huoneistojen hallintaperuste (tuhatta huoneistoja / % ):

1960 % 1980 % 1990 %

Vakinaisesti asut-

tuja huoneistoja 1 204 100 1728 100 2030 100

Oma talo 620 51,5 657 38,0 771 37,9

Osakehuoneisto 112 9,3 463 26,8 702 34,6

Työ- tai virka-

suhdeasunto 141 11,7 153 8,9 67 3,3

Vuokra-asunto 329 27,3 384 22,2 445 21,9

Muu ja/tai

tuntematon 2 0,1 70 4,1 46 2,2

Vakinaisesti asuttujen huoneistojen hallintaperuste (tuhatta huoneistoja):

1950 1960 1970 1980 1988

Vakinaisesti asut-

tuja huoneistoja 1 000 1 204 1 450 1 728 2 000

Oma talo 550 620 660 657 770

Osakehuoneisto 0 112 300 463 700

Työ- tai virka-

suhdeasunto 141 153

Aravavuokra-asunto 0 15 50 240 300

Muu vuokra-asunto 470 490 500 240 220

Vuokra-asunto 329 384 445

Muu ja/tai

tuntematon 2 2 70 46

Asuntokannan kehitys 1950-88 :

vuosi asuntoja keskipinta-ala/ täysin

asunto henkilö varustetut %

1950 998 839 7,4 %

1960 1 211 200 51 14,3 15,7 %

1970 1 463 221 60 18,9 39,1 %

1980 1 838 058 69 26,3 68,4 %

1988 2 111 751 74 30,5 86,5 %

Vuonna 1997 asumiskustannukset olivat keskiarvon alapuolella mm. Helsingissä, Porissa, Tampereella sekä Vaasassa, Jyväskylässä, Lahdessa, Oulussa ja Kuopiossa, joista viidessä viimemainitussa kaupungissa on korkea verotus.

Vuonna 1997 asumiskustannukset olivat keskiarvon yläpuolella mm. Lappeenrannassa, Turussa, Espoossa ja Hämeenlinnassa sekä Joensuussa, Vantaalla ja Kotkassa, joista kolmessa viimemainitussa kaupungissa on myös korkea verotus.

Ks. myös : Suomen kartanot, keskiaikaiset linnat ja muinaislinnat

Suomen vanhin asuinpaikka.

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia