Suomi9000 sisällysluettelo

Taloudellinen kasvu ja talouspolitiikka

Taloudellinen kasvu ja talouspolitiikka

Bruttokansantuote vuoden 1985 hintoihin, vuosimuutos (%):

1984 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Bruttokansantuote +3,1 +2,1 +4,0 +5,4 +5,4 +0,3 -6,4

Kulutusmenot +2,8 +3,8 +5,4 +4,3 +3,8 +1,3 -2,1

Yksityiset +2,7 +4,1 +5,7 +5,0 +4,2 +0,2 -3,7

Julkiset +2,8 +3,1 +4,5 +2,4 +2,6 +4,4 +2,3

Investoinnit -2,1 0,0 +5,4 +10,5 +14,1 --4,9 -19,8

Yksityiset -2,1 -0,4 +5,0 +12,5 +16,3 --7,1 -22,6

Julkiset -2,5 +2,7 +8,5 -1,8 -1,9 +13,2 --0,1

Vienti +5,4 +1,3 +2,6 +3,7 +1,6 +1,6 -6,7

Tuonti +1,0 +3,1 +9,0 +11,1 +8,8 -0,9 -12,1

Taloudellisella kasvulla tarkoitetaan yleensä koko kansantalouden tuotannon eli bruttokansantuotteen määrän lisäystä edellisestä vuodesta. Vuosina 1954-78 taloudellinen kasvu on ollut Suomessa 4,7 % vuodessa, mutta 1970-luvun puolivälissä alkaneen laman vuoksi kasvu oli vuosina 1969-78 vain 3,4 % vuodessa.

Bruttokansantuote käyvin hinnoin henkeä kohti, mk:

Vuosi mk

1980 40 294 1982 50 904 1984 63 162 1986 72 706

1988 89 272 1989 100 108 1990 105 475 1991 100 448

1992 97 333

Tuotannon rakenne on muuttunut selvästi vuodesta 1954 vuoteen, koska kasvu (%) on ollut erilaista eri tuotannonaloilla.

Tuotannonalojen prosenttiosuudet kokonaistuotannosta vuosina 1954 ja 1978:

1954 1978

alkutuotanto (maa,metsä,kaivos) 24 10

tehdas- ja rakennustuotanto 35 42

palvelut 41 47

Vuonna 1970 alkutuotannon määrä oli noin kolmanneksen suurempi kuin vuonna 1954 mutta 1978 15% pienempi kuin vuonna 1970. Teollisuudessa kasvu on 1954-78 ollut keskimäärin 5,5% vuodessa ja 1969-78 keskimäärin 3,5% vuodessa. Palvelutuotannon määrä on yli kolminkertaistunut vastaavana aikana eli kasvu on vuosina 1954-78 ollut 5,0% vuodessa ja vuosina 1969-78 palvelualan kasvu oli 4,5% vuodessa. Suomen Pankki nosti 7.8.1986 päiväluottokoron ennätysmäiseen 40 prosenttiin markan ulkoisen arvon vakauttamiseksi.

Eri toimialojen prosenttiosuudet bruttokansantuotteesta:

1960 1970 1980 1985 1990

maatalous 9,3 5,7 4,6 4,2 3,2

metsä- ja kalatalous 9,1 6,6 5,1 3,9 3,0

teollisuus 28,6 30,1 31,5 28,5 24,7

rakentaminen 9,8 9,8 7,9 7,7 9,7

kauppa,liikenne,palvelut 43,2 47,8 50,9 55,8 59,4

Taloudellinen kasvu on hyväksytty talouspolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi, sillä tekninen kehitys on mahdollistanut tuotannon määrän kasvattamisen työpanosta suurentamatta. Jo 1980-luvulla mutta varsinkin 1990-luvulla on kuitenkin havaittu entistä enemmän tiedostamaan kasvun ekologiset rajat. Öljyn ja muiden uudistumattomien luonnonvarojen rajallisuus sekä luonnon tuhoutuminen ovat pakottaneet pienentämään kasvutavoitetta. Seurauksena on ollut kuitenkin hyväksyttävä työttömyyden lisääntyminen. uusin tekninen kehitys on johtamassa maaltapakoon verrattavaan tehtaiden tyhjenemiseen ja mekaanisten tuotantoprosessien laajaan automatisoitumiseen.

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia