Suomi9000 sisällysluettelo

Matkailu

Matkailu

Matkailu on matkustamista ja viipymistä vakinaisen asuinpaikkakunnan ulkopuolella lomanvieton, virkistyksen, levon ja harrastuksen vuoksi. Matkan aiheena voi olla myös työ, opiskelu, terveydenhoito tai kokous. Puhutaan myös lomamatkailusta ja työmatkailusta (mm. kokous- ja kongressimatkailu).

Matkailulla voidaan tarkoittaa yksilön tavoitteellista vapaa-aikatoimintaa, matkailua kulutuksena ja matkailupalvelujen käyttönä, matkailua elinkeinona, majoitus- ja ravitsemuspalvelujen sekä liikennepalvelujen tuottamisena tai jopa virta-käsitteenä (matkailuvirta, matkailijoiden saapumiset johonkin maahan jne).

Ks. Majoitus-, ohjelma- ja ravitsemuspalvelut

Matkailu sisältää matkailijan, matkan tai matkustamisen, matkakohteen eli matkailuobjektin sekä matkustamisesta aiheutuvat tekijät kuten Matkailupalvelut ja niiden käyttö, varausjärjestelmät jne.

Ks. myös Valuuttatunnukset ja Matkailuelinkeino ja Suomi

Matkailuksi ei lueta säännöllisesti asuntonsa ja työpaikkansa väliä kulkevien henkilöiden matkoja, vieraalla paikkakunnalla työmaaasuntoloissa asumista, diplomaattien asumista asemamaassaan, maahanmuuttajien matkoja ja paimentolaisten vaeltamista.

Matkailuun ja matkustamiseen liittyen on hyvä aina muistaa kultainen ohje:

"Maassa maan tavalla tai maasta pois". Ks. Tapakulttuuri

Vuonna 1993 Suomessa yöpyi kaikkiaan 2 913 749 vrk ulkomaisia turisteja. Samana vuonna ulkomaalaiset toivat Suomeen 7,079 mrd markan edestä valuuttaa ja suomalaiset veivät vastaavasti valuuttaa ulkomaille yhteensä 9 237 mrd markkaa.

Voit valita myös seuraavista matkailuun liittyvistä aihepiireistä:

Aikavyöhykkeet ja kellonajat Aluejaot
Esiteanalyysi Hiihtokeskuskannattavuus Ihmisen ajankäyttö Ihmisten vapaa-aika
Kaupungit Kellonajat kaupunkeittain
Kellonajat maittain Kosteat, kuivat ja kuumat ilmastot
Kotimaanmatkailu Kylmät ja lauhkeat ilmastot
Liikenne Liikunta- ja matkailukohde
Liikuntamatkailu Luonnon virkistyskäyttö Läänit Matkailija
Matkailijatyypit Matkailijan säätieto
Matkailijan terveystieto Matkailijan valinnat
Matkailualan organisaatioita Matkailuasenteet
Matkailuelinkeino Matkailukäsite ja -politiikka
Matkailumaat ja matkailijat Matkailun edellytykset
Matkailun merkitys Matkailun motiivit
Matkailun organisaatiomuodot Matkailun resurssit
Matkailun ryhmittely Matkailun tieteellisyys
Matkan pituudet/vrk Ohjelmapalvelujen kehittäminen
Palvelukulttuuri Palvelun laatu
Palveluorganisaatio Palveluyrityksen markkinointi
Sosiaali-virkistys-matkailu Talous- ja yhteiskuntarakenteet
Ulkomaalaiset talvilomalla Suomessa Ulkomaanmatkailu

Välimatkat ja Suomi sekä Finnair Oy

***

-Minkälainen lomamatka sinulla oli Suomessa viime kesänä? arabi kysyi ystävältään.

-Loistava! toinen kehui. -Suorastaan fantastinen! Joka päivä satoi.

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia