Matkailun tieteellisyys

Matkailu on sidoksissa ihmiselämän moniin ulottuvuuksiin ja ihmisen ympäristöön.

Matkailu on taloudellista, maantieteellistä, sosiaalista, psykologista, biologista ja ekologista, eettistä, esteettistä, poliittista ja kansainvälistä.

Matkailu on hyvin poikkitieteellistä.

Matkailu liittyy ainakin

yhteiskuntatieteisiin

(psykologiaan, sosiologiaan, sosiaalipsykologiaan, taloussosiologiaan,

kulttuuriantropologiaan, väestötieteeseen, etnologiaan eli kansantieteeseen

sekä historiaan),

alue- ja kansantaloustieteeseen, talous- ja liiketaloustieteeseen

(LTT-laskentatoimi, LTT-markkinointi, LTT-hallinto),

biologiaan, ekologiaan, maantieteeseen

(matkailu-, alue-, talous- , väestö- ja sosiomaantiede sekä kolmannen maailman,

fyysinen, poliittinen ja historiallinen maantiede),

tilastotieteeseen (tilastot, tilastotiede ja automaattinen tietojenkäsittely),

lääketieteeseen ja kielitieteisiin.

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää konkarit.net - Koulutusalan konkarien verkko