Suomi9000 sisällysluettelo

Iso-Saimaa

Iso-Saimaa

Iso-Saimaa eli Satanen on satojen järvialtaiden yhtymä Etelä- ja Pohjois-Karjalassa sekä Etelä-Savossa ( 4 380 km², suurin syvyys on 82 m, 76 m merenp). Iso-Saimaa eli Satanen eli Suur-Saimaa on kaikki ne järvet ja järvireitit Vuoksen vesistössä, joiden vedenpinta on samalla korkeudella (76 m merenp.). Iso-Saimaa ulottuu Lappeenrannasta etelässä Varkauteen ja Joensuuhun pohjoisessa. Järvi on Suomen suurin ja Euroopan neljänneksi suurin järvi (Saimaa). Isoon-Saimaaseen kuuluu Saimaan lisäksi mm. Pyhäselkä, Ori-, Hauki-, Puru- ja Pihlajavesi . Saimaa laskee Vuoksea pitkin Laatokkaan. Isolla-Saimaalla on nykyisin vilkasta laivaliikennettä suurimman osan vuotta Saimaan kanavan ja suurimpien kaupunkien välisten syväväylien ansiosta.

Saaria Isossa-Saimaassa on 13 710, ja rantaviivaa sillä on 14 850 km. Isossa-Saimaassa elää erittäin uhanalainen, rauhoitettu hyljelaji, saimaannorppa.

Orivesi on useiden selkien muodostama järvi Ison-Saimaan pohjois-osassa Itä-Suomen läänissä Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan rajoilla entisten Mikkelin ja Pohjois-Karjalan läänien rajalla (yhdessä Paasiveden kanssa 536 km², 76 m merenpinnan yläpuolella). Pohjoisessa kapea Onkisalmi yhdistää Oriveden Heposelkään, johon laskevat Viinijärven vedet. Idässä Orivesi on kapeiden salmien ja Jänisselän kautta yhteydessä Pyhäselkään. Oriveden eteläosan, Samppaanselän, yhdistää leveä salmi Paasiveteen, josta vedet virtaavat Hauki- ja Puruveteen. Jänisselkä on järvenselkä Isossa-Saimaassa Liperin ja Rääkkylän kunnan rajalla Pohjois-Karjalassa.

Pyhäselkä on myös Isoon-Saimaaseen kuuluva järvi Vuoksen vesistössä Pohjois-Karjalassa. Sen pinta-ala yhdessä Jänisselän kanssa on 361 km².

Orivirta on salmi Saimaan vesistössä Savonrannan kunnassa. Orivirta yhdistää Paasiveden Pyyveden ja Enonveden kautta Haukiveteen.

Pihlajavesi on Savonlinnan ja Puumalan välisten Ison-Saimaan järvenselkien yhteisnimitys Etelä-Savossa ( n. 930 km², 76 m merenp). Toisinaan nimitystä käytetään vain pohjoisimmasta, Savonlinnan eteläpuolisesta selästä (341 km²). Pihlajavesi on nimetty yhdeksi Suomen kansallismaisemista.

Puruvesi on Isoon-Saimaaseen kuuluva järvi Vuoksen vesistössä Kesälahden kunnassa, Kerimäellä ja Punkaharjulla (322 km², 76 m merenp). Puruvesi rajoittuu lounaassa Punkaharjuun, mutta Punkasalmi ja Tuunaansalmi yhdistävät järven Pihlajaveteen (myös Pieni Puruvesi). Raikuun kaivanto, Ängervöinen ja Pistalanjärvi yhdistävät järven pohjoisessa Oriveteen.

Jääkauden jälkeinen Muinais-Saimaa oli alkuaan yhteydessä Muinais-Päijänteeseen ja laski Kalajokea Pohjanlahteen. Noin 8 500 vuotta sitten tämä yhteys katkesi ja Saimaan järvialtaat jäivät ilman laskujokea. Maankohoamisen vuoksi Saimaan vedenpinta nousi ja syntyi Iso-Saimaa Lappeesta Iisalmelle. Noin 5 000 vuotta sitten puhkesi uusi lasku-uoma läpi I Salpausselän Imatran Vuoksenniskalla.

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia