Suomi9000 sisällysluettelo

Palvelukulttuuri

Palvelukulttuuri

Jokaisella suomalaisyrityksellä ja -yhteisöllä on oma palvelukulttuurinsa. Palveluyrityksen ja -yhteisön yrityskulttuurin tai yhteisökulttuurin sitä osaa, jonka asiakas kokee, kutsutaan palvelukulttuuriksi.

Palvelukulttuurin tärkeä osa on se tapa, jolla asiakasta kohdellaan. Asiakas pyritään saamaan viihtymään. Asiakasta palveleva henkilökunta on saatava sisäistämään ne perusarvot, jotka esim. yritys tai yhteisö on vuosien kuluessa omaksunut.

Suomalainen palvelukulttuuri tulisi luoda suomalaiseen kulttuuriperintöön pohjautuvaksi. Omaan kulttuuriperinteeseemme kuulumattomia, teennäisiä palveluja on vältettävä.

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia