Suomi9000 sisällysluettelo

Matkailupalvelut

Matkailupalvelut

Palvelulla tarkoitetaan henkilön toisele tekemää palvelusta. Matkailupalvelu on perimmiltään matkailijan kokema elämys. Suomelle matkailupalveluilla on suuri kansantaloudellinen merkitys.

Palvelulle on ominaista ja palvelun ominaisuuksia ovat:

Palvelu on aineeton hyödyke omistusoikeus ei siirry palvelussa

vasta palvelun kulutus kertoo asiakkaalle palvelun laadun

Palvelua ei voi varastoida

Palvelun kulutus ja tuotanto ovat samanaikaisia

käytettyä palvelua ei voi myydä edelleen

myyjän ja ostajan välinen suora yhteys on välttämätön

Palvelua ei voi kuljettaa

Palvelun myynti ja tuotanto liittyvät yhteen tuotantotilanteessa, johon asiakas myös

osallistuu

Palvelutapahtumassa asiakaspalaute saadaan heti

Palvelutuotannon ohjailu edellyttää nopeutta ja joustavuutta ja nopeaa sopeutumiskykyä

asiakkaan tarpeisiin

Palveluammatissa työskenteleville on luotava statusta

Palvelun tuotantoprosessissa on kolme osaa:

ASIAKAS

KONTAKTIHENKILÖ

työntekijät

tarjoilijat

hovimestarit

vastaanottohenkilöt

myyntimiehet jne

FYYSISET RESURSSIT

tilat

laitteet

tuotteet palvelujen tuottamiseksi

fyysiset tuotteet

ruoka

juoma

palvelupaketit

palvelukokonaisuus

osapalvelut

ydinpalvelut

liitännäispalvelut

majoituspalvelut

ravitsemispalvelut

liikennepalvelut

matkatoimistopalvelut

ohjelmapalvelut

opaspalvelut

Suomen Autoliitto, 24h , 90-6940496

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia