Suomi9000 sisällysluettelo

Kunnallisvero ja veroäyri

Kunnallisvero ja veroäyri

Kunnallisvero on luonteeltaan suhteellinen jakovero, jolloin jokainen tuloa ansaitseva kuntalainen joutuu maksamaan yhtä suuren osan tuloistaan veroa kunnalle; veroäyri tarkoittaa sitä, kuinka monta penniä jokaisesta ansaitusta markasta on maksettava kunnallisveroa.

Kuntien verotulot (mrd.mk) ja veroäyrin keskihinta (penniä):

1974 1980 1984 1988

Verotulot 15,55 16,4 27,0 39,7

Veroäyri 11,0 15,73 15,94 16,33

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia