Kuusankoski

Perustettu v.1921

PL 22, 45701 Kuusankoski, Valtakatu 33, puh 05-740 411, fax 05-740 4285

Kaupungin matkailutoimisto, City Tourist Office, Fremdenverkehrsamt der Stadt, Kuusankoskitalo, Kymenlaaksonkatu 1, SF-45700 Kuusankoski,

puh. +358-5-7404 336, 7404 256, fax +358-5-7489 37

Noin 22 000 asukkaan ja 114 neliökilometrin kaupunki Kymenlaakson pohjoisosassa Kymen läänissä Kymijoen keskijuoksulla. Taajamat: keskustaajama (15600 as) ja Voikkaa-Pilkanmaa (5200 as). Keskukset ovat Kuusaa ja Pilkanmaa sekä teollisuuskeskukset Kymintehdas ja Voikkaa. Kymmene Oy:n Kymin, Kuusaanniemen ja Voikkaan tuotantolaitokset (mm. kaksi paperitehdata sekä sulfaattiselluloos- ja kloorilipeätehdas) ja Kuusankosken, Keltin ja Voikkaan voimalat. Lisäksi Oy Renlund Ab:n kevytsoratehdas, vetyperoksiditehdas sekä elintarvike-, vaatetus- ja tekstiiliteollisuutta. Rautatieyhteys Kouvolaan. Kuusankoski erotettiin Valkealasta ja Iitistä vuonna 1921, kauppalaksi Kuusankoski tuli vuonna 1957 ja kaupungiksi vuonna 1973. Yrityksiä 701 kpl. Kuusankosken Voikkaalla sijaitsee Oravalan kartano (ei turistinähtävyytenä). Oravala oli 1600-luvulla valtaneuvos Erik Gyllenstjernan säteritila, kunnes kartano siirtyi Hornborgin suvulle 1869. Kartanon nykyinen päärakennus on vuodelta 1930 vanhan rakennuksen palaessa Oravalan taistelussa vuonna 1918. Kartanolla oli aiemmin toista tuhatta hehtaaria maata, mutta nykyisin maata on vajaat 200 hehtaaria, josta 70 ha on viljeltyä. Kartano lienee saanut nimensä Matti Oravasta, joka asettui tälle paikalle 1300-luvulla. Kartanon pihalla on yhä iso kivi, joka on ollut aikanaan Oravan Matin pajan seinä.

Kaupungintalo vuodelta 1931 (1977), Georg Jägerroos

Kuusankoskitalo konferenssi- ja kulttuuritalo vuodelta 1985, Brunow & Maunula

Kuusankosken kirkko vuodelta 1929 (Armas Lindgren)

Kymiyhtiön ammattikoulu vuodelta 1933, Selim A.Lindqvist

Työläis-asuntomuseo

Kettumäen kotiseutumuseo

Palomuseo, 05-7404 336

Liikuntapaikat

Golfkeskus Eerola, 05-374 7622

Pentik Paviljonki, Kuutostie, 05-374 5690, fax 05-374 5695

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää konkarit.net - Koulutusalan konkarien verkko