Suomi9000 sisällysluettelo

Ulkopolitiikka

Ulkopolitiikka

Eduskunta hyväksyy ulkopolitiikassa Suomen ulkovaltojen kanssa tekemät sopimukset, jos ne kuuluvat lainsäädännön alaan. Sodasta ja rauhasta päättää presidentti eduskunnan suostumuksella.

Maan sisäisten asioiden itsenäinen ja tuloksekas hoitaminen on mahdollista vain, jos ulkopolitiikka on hoidettu hyvin ja kansainväliset suhteet ovat vakaat. Suomessa ulkopolitiikan hoito kuuluu ensisijaisesti tasavallan presideltille ja hallitukselle. Ulkoasiainhoito keskittyy ulkoasiainministeriöön, jota johtaa ulkoministeri. Ulkoasioiden hoidon parlamentaarinen valvonta on ensisijaisesti eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan tehtävänä ja hallituksen tulee pitää se ajan tasalla antamalla selontekoja ulkopoliittisesta kehityksestä ja hallituksen toimista.

Suomen ulkopolitiikan tavoitteena on ulkoisesta turvallisuudesta huolehtiminen, ja siten on etusijalla suhteiden hoitaminen naapurimaihin. Puolueettomuuspolitiikka on käytännössä merkinnyt jäämistä idän ja lännen sotilaallisten ja poliittisten järjestöjen ulkopuolelle sekä pidättyväisyyttä kannanotoista suurvaltojen välisissä kiistakysymyksissä.

Keskeisimpiä Suomen ulkopolitiikan piirteitä on voimakas suuntautuminen pohjoismaiseen yhteistyöhön. Laajalla kansainvälisellä kentällä Suomi on pyrkinyt toteuttamaan ulkopolitiikkaansa erityisesti Yhdistyneissä Kansakunnissa ja sen erityisjärjestöissä. Suomi on osallistunut aktiivisesti YK:n ja sen erityisjärjestöjen toimintaan kehitysmaiden hyväksi.

Tämä sivusto on asennettu palvelimelle, jota ylläpitää Compuline Oy Virtuaali.akatemia